Ito ang pinakamagandang idea. 

 Ito ang pinakamagandang idea.